0352 240 14 14 Sahabiye Mah. Ahmetpaşa Cad. Erciyes Siteleri C Blok Altı No:54/D Kocasinan Kayseri 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundasınız?

A ) Arkadan gelen araç varsa, ikaz edip onu yavaşlatmak

B ) Arkadan gelen aracın hızına göre yavaşlatma işaretini önceden vermek

C ) Arkadan gelen aracın beni geçmeye başlamamış olmasına dikkat etmek

D ) Arkadan hiçbir aracın gelmemesine, yolun tamamen boş olmasına dikkat etmek

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A ) Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.

B ) Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.

C ) Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.

D ) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

Aracın sigortalarından biri atmış ise ne yapılır?

A ) Tel sarılır

B ) Aynı amperli bir sigorta ile değiştirilir

C ) Bakır Tel sarılır

D ) Yüksek amperli bir sigorta ile değiştirilir

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

A )

B )

C )

D )

Bujilere, ateşleme sırasına göre akım dağıtan parça aĢağıdakilerden hangisidir?

A ) Distribütör

B ) Karbüratör

C ) Konjektör

D ) Akümülatör

Vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?

A ) Antifriz kaçağının olup olmadığına

B ) Asil kaçağının olup olmadığına

C ) Elektrolit kaçağının olup olmadığına

D ) Yağ kaçağının olup olmadığına

Hangisi, karayolunda araçların kayma nedenlerinden değildir?

A ) Trafikte hız ihlali

B ) Mevsim koşullarına uygun lastik kullanımı

C ) Sürücünün ani ve sert direksiyon kırması

D ) Araç kullanırken sürücünün frene aşırı basması yada ani fren yapması

Araçlarda lastik kontrolü ne zaman yapılmalıdır?

A ) Ayda bir

B ) Araca binmeden evvel

C ) Her akşam

D ) Her hafta

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A ) Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa

B ) Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse

C ) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

D ) Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa

Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?

A ) Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması

B ) Yakıt tüketiminin azaltılması

C ) Araç içi nem oranının ayarlanması

D ) Hava sirkülâsyonunun sağlanması

Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

A ) Platin

B ) Şaft

C ) Eksantrik

D ) Rot

Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

A ) Yalnız 2

B ) 1 ve 2

C ) 1 ve 3

D ) 2 ve 3

Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

A ) Fren

B ) Yakıt

C ) Yağlama

D ) Soğutma

I. Şarj II. ABS III. Yağ basıncı Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

A ) Yalnız III

B ) I ve II.

C ) I ve III.

D ) II ve III.

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

A ) Şaft

B ) Motor

C ) Tekerlek

D ) Vites kutusu

İçten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?

A ) Kömür - mazot - LPG

B ) Alkol - gazyağı - LPG

C ) Alkol - benzin - LPG

D ) Benzin - motorin - LPG

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A ) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması

B ) Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması

C ) 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması

D ) Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A ) Araç uzunluğunun üç katı kadar

B ) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

C ) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

D ) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan gelmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tansiyonun düşmesi

B ) Mikropların sebep olduğu hastalık

C ) Beyinde hasar sonucu olan kanama

D ) Yaralının şoka girmesi

Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yüz üstü yatış

B ) Yarı yatış

C ) Sırt üstü yatış

D ) Yarı oturuş

Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş es- nasında ne gibi sorunlarla karşılaşılır?

A ) Geçilecek aracın sürücüsünün ikaz edilerek, geçmek arzusunu bildirmek zorlaşır

B ) Yük arkaya doğru yüklendiğinden direksiyon hâkimiyeti zorlaşır ve yakıt sarfiyatı artar.

C ) Motorun soğutması aksak olur hareket artar.

D ) Karayolunun bozulmasına neden olur.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden değildir?

A ) Sürücü hataları

B ) Yolların yetersiz ve bakımsız olması

C ) Araçların bakım ve onarımlarının zamanında yapılması

D ) Trafik işaret ve levhalarına dikkat edilmemesi

Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

A )

B )

C )

D )


Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A ) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini

B ) Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini

C ) Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini

D ) Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini

Motor bloğunda su kanallarında çok miktarda paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Motor yağ yakar

B ) Motor zengin karışımla çalışır

C ) Motor çalışmaz

D ) Motor fazla ısınır

Kardan milinin (şaftın) görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Diferansiyelin hareketini tekerleklere iletmek

B ) Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek

C ) Motorun hareketini vites kutusuna iletmek

D ) Motorun hareketini krank miline iletmek

Hücre ve doku ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A ) Hücreler birleşerek önce organları, organlar da birleşerek dokuları oluşturur

B ) Dokular birleşerek hücreleri, hücreler de birleşerek organları oluşturur

C ) Organlar birleşerek dokuları, dokular da birleşerek hücreleri oluşturur

D ) Hücreler birleşerek dokuları, dokular da birleşerek organları oluşturur

Aşağıdakilerden hangisi davranışa örnektir?

A ) Yemek yemek

B ) Düşünmek

C ) Hayal kurmak

D ) Hissetmek

Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?

A ) Motorun kavrama yapması

B ) Motorun hararet yapması

C ) Motorun yağ yakması

D ) Motorun çekişten düşmesi

Yurdumuzda Hızır Acil Servis hizmetlerinin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 118

B ) 121

C ) 155

D ) 112

Yeni bir araçta rodaj zamanı doluncaya kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A ) Ani duruş ve kalkış yapılır

B ) Motor tam güçte çalıştırılır

C ) Araçta devamlı aynı vitesle gidilir

D ) Ani duruş ve kalkış yapılmaz

Motorun yağlama yağı seviyesi normalin çok altında iken, motor çalıştırılacak olursa aşağıdakilerden hangisi olur?

A ) Motor ısınır, yanar

B ) Motor suyuna yağ karışır

C ) Motor çok soğur

D ) Motor yakıtına yağ karışır

Aşağıdaki durumlardan hangisindeki araçların sağından geçilebilir?

A ) Yavaş seyreden araçların

B ) Trafik zorunluluğu nedeniyle bekleyen araçların

C ) Konvoy oluşturmuş araçların

D ) Tırmanma şeridi olmayan yollardaki araçların

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A ) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulan- masıdır.

B ) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.

C ) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.

D ) Turnike, kanamayı durdurmak için yapılan boğucu sargıdır. Sadece imkânsızlıklar ve acil durumlar nedeniyle kanamayı durdurmak amacıyla yapılmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden birisidir?

A ) Hatalı park etmiş araçlar

B ) Tarlada çift sürülen aracın arızalı olması

C ) Trenlerde hız sınırlarının yüksek olması

D ) Karayolu dışında çalışan iş makinelerinin arıza yapması

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin konusu değildir?

A ) Davranış

B ) Önyargı ve tutumlar

C ) Zihinsel süreçler

D ) Kültürel yapı

Hava filtresinin tıkanmasını önlemek için ne yapılır?

A ) Sodalı su ile temizlenir

B ) Basınçlı hava ile temizlenir

C ) Ilık su ile temizlenir

D ) Soğuk su ile temizlenir


Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A ) Frenin tutmadığını

B ) Fren hidroliğinin azaldığını

C ) El freninin çekili olduğunu

D ) ABS sisteminin devre dışı kaldığını

Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi,bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

A ) 30

B ) 40

C ) 50

D ) 60


Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

A ) İstediği şeridi

B ) 1 numaralı şeridi

C ) 2 numaralı şeridi

D ) 3 numaralı şeridi

Yüksek şiddette gürültüye mazur kalan kişide ne oluşur?

A ) Göz kızarıklığı

B ) İşitme kaybı

C ) Mide krampı

D ) Konuşma zorluğu

Araç kornaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A ) a) Ses tonu sabit olmalıdır

B ) Korkutmadan uyarmalıdır

C ) Çok sesli değişik amaçlı olmalıdır

D ) Rahatsız etmeden uyarmalıdır

Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A ) Hızını azaltmalı

B ) Öndeki aracı geçmeli

C ) En sol şeritten gitmeli

D ) Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı

İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamardan fazladır

B ) Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden daha azdır taşır

C ) Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır

D ) Atardamarlar, kanı kalpten organlara taşır

I. Araç lastiği seçimi II. Çevre ve iklim koşulları III. Fren sistemi performansı Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Fren pedalına basıldığında, fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren hidroliği fazladır

B ) Fren sisteminde hava vardır

C ) Fren balataları yağlanmıştır

D ) Yanmayan lambanın ampulü yanmıştır

Soğuk havalarda el freni çekili halde park edilirse aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A ) El freni yağlanır

B ) Fren balataları donarak yapışır

C ) Fren hidroliği azalır

D ) Fren sistemine hava dolar

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’ na göre ti- cari belge niteliğinde değildir?

A ) Sevk irsaliyesi

B ) İrsaliyeli fatura

C ) Taşıma irsaliyesi

D ) Hisse senedi

Zehirlenmelerde ilk yardım olarak yoğurt verilmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Egzoz gazı zehirlenmelerinde verilir.

B ) İlaç zehirlenmelerinde verilir.

C ) Kimyasal madde ile zehirlenenlere verilir.

D ) Zehirlenmelerde hastaya yoğurt yedirmenin yararı yoktur.

Turnike (sıkma bağı ile kan durdurma) bandı kaç dakikalık aralıklarla gevşetilir?

A ) 5

B ) 10

C ) 20

D ) 60
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?